Primăria ValeaSeacă

UAT VALEA SEACĂ

Website de prezentare a datelor, documentelor și informațiilor de interes public al primăriei Valea Seacă – Iași

Formulare Online

Monitorul Oficial

Declaratii de avere

Documente Publice

Comisii

1

Comisia pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:

Președinte: Chirilă Ioan

Secretar: Pleșcan Petru-Alin

Membri: Radu Ioan

               Băiceanu Gheorghe

               Poenariu Claudia

2

Comisia pentru servicii publice și comerț, buget-finanțe, programe de dezvoltare economic-socială, amenajarea teritoriului:

Președinte: Chirilă Elena

Secretar: Florescu Gelu-Traian

Membri: Roșca Vasile

              Ilade Marius-Vasile

              Marin Ioan

3

Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, asistență socială, agricultură, administrarea domeniului public și privat:

Președinte: Neamțu Alina-Cătălina

Secretar: Roman Valeriu

Membri: Gomei Eugen

              Ungureanu Cristian

              Onu Aurel. 

Comisii de specialitate

ORAR DE FUNCȚIONARE

LUNI – VINERI:

08:00 – 16:00

Sari la conținut