Comisii

  • 1. Comisia pentru administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:

Președinte: Chirilă Ioan

Secretar: Pleșcan Petru-Alin

Membri: Radu Ioan

               Băiceanu Gheorghe

               Poenariu Claudia

 

 

  • 2. Comisia pentru servicii publice și comerț, buget-finanțe, programe de dezvoltare economic-socială, amenajarea teritoriului:

Președinte: Chirilă Elena

Secretar: Florescu Gelu-Traian

Membri: Roșca Vasile

              Ilade Marius-Vasile

              Marin Ioan

 

 

  • 3. Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, asistență socială, agricultură, administrarea domeniului public și privat: 

Președinte: Neamțu Alina-Cătălina

Secretar: Roman Valeriu

Membri: Gomei Eugen

              Ungureanu Cristian

              Onu Aurel.